064833679 info-1500136@edu.mon.bg smirnenski_pln@abv.bg

Проект „Образование за Утрешния Ден“

И през учебната 2020/ 2021 г. СУ „Христо Смирненски” – Плевен продължава да работи по Проект „Образование за утрешния ден” – BG05M2OP001-2.012-0001. По този проект беше сформирана 1 група с ученици от начален етап на образование, с ръководител Десислава Иванова. Общо 15 ученика в рамките на 70 часа се обучаваха в допълнителни занимания по ключови дигитални базови умения.

План-прием 2020г./2021г.