064833679 info-1500136@edu.mon.bg smirnenski_pln@abv.bg

По случай „Денят на водата“ учениците от 8 и 10 клас, участници в клуб “ Работилница за идеи“ по проект „Успех за теб“ при СУ „Христо Смирненски“ – гр. Плевен с ръководител Ирена Тачева направиха изложба с техни рисунки под наслов „Вода за мир“. Изложбата бе официално открита днес 22.03 2024г. от директора на училището г-н Николай Иванов и зам. директора г-жа Радка Петкова. Учениците от клуба посрещнаха учители и ученици с бутилка минерална вода и китка здравец.

Проект „Образование за Утрешния Ден“

И през учебната 2020/ 2021 г. СУ „Христо Смирненски” – Плевен продължава да работи по Проект „Образование за утрешния ден” – BG05M2OP001-2.012-0001. По този проект беше сформирана 1 група с ученици от начален етап на образование, с ръководител Десислава Иванова. Общо 15 ученика в рамките на 70 часа се обучаваха в допълнителни занимания по ключови дигитални базови умения.

План-прием 2020г./2021г.