064833679 info-1500136@edu.mon.bg smirnenski_pln@abv.bg

С П О Р Т Е Н   К А Л Е Н Д А Р

НА  СУ ,,ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ „ ПЛЕВЕН

ЗА УЧЕБНАТА 2016 /2017 г

 1.Провеждане на вътрешно-училищни състезания  по  видове спорт,включени в   програмата на Републиканските ученически игри

ФУТБОЛ                   V- VII кл и VIII-X кл                  Срок: октомври –отг:Ир.Митева

ВОЛЕЙБОЛ             VII-XII кл                                     Срок: ноември –отг:Ир.Митева

БАДМИНТОН         VIII-Xкл                                        Срок: декември –отг:Ир.Митева

2.Участие в Общински ученически  игри,както следва:

БАДМИНТОН                                                                 Срок: по наредба отг:Ир.Митева

ФУТБОЛ                                                                          Срок: по наредба-отг: Ир.Митева

ВОЛЕЙБОЛ                                                                    Срок: по наредба –отг:Ир.Митева

3.Участие в Областни ученически игри(придобиват право на участие само победителите от Общинските ученически игри)

Срок: по наредба –отг:Ир.Митева

4.Участие в Зонални ученически игри(придобиват право на участие само победителите от Областните ученически игри)

Срок: по наредба –отг:Ир.Митева

5.Участие в Републикански ученически игри(придобиват право на участие само победителите от Зоналните ученически игри)

Срок: по наредба –отг:Ир.Митева