064833679 smirnenski_pln@abv.bg

Проект „Образование за Утрешния Ден“

През учебната 2019/ 2020 г. СУ „Христо Смирненски” – Плевен взе участие по Проект „Образование за утрешния ден” – BG05M2OP001-2.012-0001. По този проект бяха сформирани 2 групи с ученици от начален етап на образование, с ръководител Десислава Иванова. Общо 30 ученика в рамките на 70 часа се обучаваха в допълнителни занимания по ключови дигитални базови умения.

План-прием 2020г./2021г.