064833679 info-1500136@edu.mon.bg smirnenski_pln@abv.bg

Държавни зрелостни изпити

Съгласно Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката от 03.02. до 18.02.2022 г. се подават заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК.
Заявление за допускане до ДЗИ 2022

Национални външни оценявания в IV, VII и X клас

Съгласно Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката от 02.02. до 18.02.2022 г. се подават заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в X клас, за оценяване на дигиталните компетентности в X клас.

10 клас
Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Х клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: