064833679 smirnenski_pln@abv.bg

РЪКОВОДСТВО:

Директор: Николай Иванов 

Помощник-директор: Емил Трендафилов

СЧЕТОВОДСТВО:

Главен счетоводител: Анатолий Асенов

ЗАТС: Вирджиния Миткова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

Подготвителен клас:

Росица Василева

НАЧАЛЕН ЕТАП:

1 КЛАС – ТЕОДОРА ДИХОНОВА – II ПКС

2 КЛАС – МАРИЕТА ПЕТРОВА

3  КЛАС – ИВЕЛИНА ТОДОРОВА – II ПКС4 КЛАС – АНЕЛИЯ ЦАНОВА –  II ПКС ВЪЗПИТАТЕЛИ:

1 КЛАС  – МАРИЯ ПАВЛОВА

2 и 3  КЛАС – РАЛИЦА БОГДАНОВА

4 КЛАС  – РАДКА ПЕТКОВА – II ПКС

5 КЛАС – ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Прогимназиален и гимназиален етап

Български език и литература – Първолета Петкова-II ПКС

Български език и литература, Руски език – Радинка Великова

Английски език – Олга Бучкова

Математика –  Христина Григорова, Десислава Иванова

Биология,Човекът и природата – Цветелина Трифонова

История и цивилизация,География и икономика – Даниела Спасова, Ирена Петрова

Физика, Химия,Изобразително изкуство – Ирена Тачева

Биология, Химия, ДТИ – Валя Цветкова

Музика, Гражданско образование- Силвия Лилова- III ПКС

Информационни технологии – Десислава Иванова

Физическо възпитание и спорт – Ирина Митева –   II ПКС