064833679 smirnenski_pln@abv.bg

РЪКОВОДСТВО:

Директор: Николай Иванов 

Заместник-директор: Радка Петкова

Главен счетоводител: Анатолий Асенов

ЗАТС: Вирджиния Аврамова

Библиотекар: Любов Спасова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

Подготвителен клас:  Росица Петрова – III ПКС

НАЧАЛЕН ЕТАП:

1  клас – Анелия Цанова – II ПКС

2 клас – Ивелина Тодорова – II ПКС

3  клас – Мариета Петрова III ПКС

4 клас – Валя Личева –  I ПКС 

Учители в ЦДО:

1-2 клас  – Мария Павлова – V ПКС

3-4 клас  –  Правдомир Ячев – IV ПКС

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

Български език и литература – Първолета Петкова-II ПКС

Български език и литература, Руски език – Радинка Великова – III ПКС

Английски език – Олга Иванова – III ПКС

Математика –  Христина Григорова, Десислава Иванова -III ПКС

Биология,Човекът и природата – Цветелина Горшкова – III ПКС

История и цивилизация,География и икономика – Даниела Спасова – III ПКС,

                                                                                        Ирена Петрова-IV ПКС

Физика, Химия,Изобразително изкуство – Ирена Тачева – III ПКС

Биология, Химия, Технологиии предприемачество  – Валя Цветкова – IV ПКС

Музика, Гражданско образование- Силвия Лилова- II ПКС

Информационни технологии – Десислава Иванова – III ПКС

Физическо възпитание и спорт – Георги Славов – III ПКС

Учител в ЦДО:

5-7 клас  – Йордан Беров – IV ПКС

Допълнителна подкрепа:

  1. ресурсен учител – Янислава Симеонова -II ПКС

  2. Логопед – Правдомир Ячев – IV ПКС

  3. Психолог – Ивелина Тодорова – II ПКС