064833679 info-1500136@edu.mon.bg smirnenski_pln@abv.bg

В СУ,, Христо Смирненски“- гр. Плевен се обучават ученици от I до XII клас. Към училището има и подготвителен клас.

Малките ученици са на отделен етаж.Учебните занятия за начален курс започват в 8.00 ч . 

След завършен VIII клас учениците се обучават в непрофилирана паралелка със засилено изучаване на география, биология и химия.
• Приемът е чрез конкурс по документи
• В процеса на обучение най-задълбочено се изучава физическата и икономическа география на България и света, провеждат се практикуми, семинари и екскурзии до икономически и природни обекти
• Предметът ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ и научната подготовка на учениците дават възможност за кандидатстване по различни специалности в икономически и хуманитарни ВУЗ-ове в страната.

Училището разполага с два физкултурни салона, кабинет по биология, физика, химия, музика, асфалтирани спортни площадки и парк, 3 компютърни зали с интернет.

Разполагаме с бюфет, който всекидневно предлага разнообразни закуски.
Училището е на собствено парно отопление.