064833679 smirnenski_pln@abv.bg

Добре дошли в официалния сайт на СУ ,,Христо Смирненски“.

Много важно съобщение!!!

От 16.03.2020 г. (Понеделник), СУ „Христо Смирненски“ гр. Плевен, ще започне дистанционно обучение на учениците по действащото седмичното разписание.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК

Програма втори срок

Важно !!!

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г, предвид  регистрирани случаи на заразени с  COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане, e осигурena възможност за електронно подаване на заявленията от зрелостниците, като за целта:

   На сайта на училището е публикуван образец на Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), утвърден със заповед № РД09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката,.

Заявлението следва да е попълнено от зрелостника, подписано, сканирано и изпратено на електронната поща на училището smirnenski_pln@abv.bg. Получаването на служебна бележка ще се извърши в училището след възстановяване на учебния процес.

Заявление за ДЗИ.

Ние се намираме тук: